ubytování Třeboň Říše penzion

Nové Hrady - výlet na celý den

Nové Hrady jsou ideálním typem na celodenní výlet, třeba i na kolech. Najdete je na jih od penzionu Říše, 23 km od Domanína. V Nových Hradech pak můžete navštívit spoust zajímavostí - hrad, zámeckou zahradu, náměstí (které je památkovou zónou), tvrz Cuknštejn, Terčino údolí a spoustu dalších zajímavostí.

Co navštívit

 • Hrobka Buquoyů
 • Rezidence
 • Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie
 • Terčino údolí
 • NPR Červené blato
 • NPP Hojná voda
 • PP Přesličkový rybník
 • Horní Stropnice
 • tvrz Cuknštejn
 • hrad Nové Hrady
 • Zámek Nové Hrady
 • Buquoyská rezidence (na náměstí v Nových Hradech)

Hrad je dominantou města, stojí na padesát metrů vysokém ostrohu a je obehnán mohutným čtrnáct metrů hlubokým příkopem. Byl založený kolem poloviny 13. století a jeho funkce byla obranná - stál v blízkosti obchodní stezky. Na konci 20. století byl rekonstruován.

V hradu mimo prohlídkové trasy můžete navštívit obrazovou galerii, sbírku rodových portrétů, expozici historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a prohlédnout si můžete sbírku unikátního černého skla – hyalitu. V přízemí hradu můžete navštívit i hradní galerii.

V hradu si můžete prohlédnout 3 prohlídkové trasy

 • Trasa č. I Hrad (buquoyské interiéry)
 • Trasa č. II Byt panského úředníka (pohled do měšťanské domácnosti na počátku dvacátého století)
 • Trasa č. III. si můžete prohlédnout výstavu Rožmberské Novohradsko, parkán a hradní příkop

Studna na centrálním nádvoří hradu patří k nejhlubším středověkým studnám na jihočeských hradech.

Zámek Nové Hrady

Budovy zámku se nachází  vlevo u silnice při vjezdu do města. Byl postavený v letech 1801-1810 Janem Buquoyem. Součástí zámku je i zámecké divadlo z roku 1822. V současné době na zámku sídlí Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady. Zámek není veřejnosti běžně přístupný. Volně přístupný je ale přilehlý anglický park.

Zámecké divadlo a reprezentační sály se často využívají k pořádání vědeckých konferencí, výstav, koncertů, přednášek a svateb.

Hrobka Buquoyů

Hrobka leží na místním hřbitově, téměř na kraji města. Hrobka je veřejnosti přístupná v rámci ucelených prohlídek města, pořádaných KIC Nové Hrady v červenci a srpnu.

V hrobce je umístěno osm rakví s pozůstatky členů rodiny Buquoyů. Stavba je podobná Schwarzenberské hrobce v Třeboni, nemá ale podzemní krypty jako ta Třeboňská.

Rezidence

Rezidence zabírá celou severní stranu náměstí. Využívali ji poslední Rožmberkové při pobytech v Nových Hradech, poté objekt velmi zchátral. V letech 1634–1635 ho nechala rodina Buquoyů zrekonstruovat na městský palác. V současné době je Rezidence částečně opravena, v provozu je zde restaurace a hotel. V patře se nachází tzv. Rokokový sál, ve kterém se konají koncerty či výstavy.

Novohradská kovárna

Kovárna stojí v ulici po pravé straně, při cestě k hradu. Byla založena roku 1719 a fungovala přes 200 let. V současné době ji má v pronájmu obecně prospěšná společnost Rožmberk. Můžete zde vidět plně funkční historickou kovárnu, sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky.Terčino údolí

Kovárna je zpřístupněna návštěvníkům v těchto měsících a časech:

 • červen až srpen - denně mimo pondělí od 10:00-17:00 hod. (12:00-13:00 polední přestávka)
 • květen a září - o víkendech od 10:00-17:00 hod. (12:00-13:00 polední přestávka)

Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie

Rozsáhlý areál najdete v centru města nedaleko náměstí. Klášter je stále funkční, veřejnosti nabízí mimo jiné prohlídky a ubytování. Ambity kláštera jsou v letní turistické sezoně zpřístupněny návštěvníkům v rámci individuálních prohlídek. Další místnosti pak v rámci prohlídek kostela a kláštera s výkladem průvodce.

Terčino údolí

Terčino údolí je přírodní park v anglickém stylu. Nachází se zde pozůstatky staveb jako Modrý dům, Václavovy lázně, Švýcarský dům, téměř na konci parku je umělý vodopád. Parkem prochází stezka dlouhá 6 km, která Vás provede nejzajímavějšími místy údolí a seznámí Vás s jeho historií, krajinářskými prvky, faunou a florou.

Stezka začíná u vstupní brány u silnice z Nových Hradů do Horní Stropnice, nebo u záchytného parkoviště v Údolí naproti bývalého pivovaru. Z novohradského náměstí se pěšky do Terčina údolí nejlépe dostanete Údolskou ulicí (severozápadní roh náměstí vedle radnice). Na křižovatce v Údolí pak pokračujte směrem na Horní Stropnici.

Na konci Terčina údolí můžete obdivovat gotickou tvrz Cuknštejn. Je to jedna z nejzachovalejších vladyckých sídel v Českých zemích.

Červené blato

Je to jedno z největších rašelinišť, které se nachází na Třeboňsku, včetně vytěžených ploch. Těžba rašeliny zde v minulosti probíhala hlavně pro potřeby sklárny, která vyráběla černé sklo, tzv. hyalit. Rašeliništěm vede 4 km naučná stezka, která je tvořena dřevenými chodníčky. Na trase se můžete z informačních tabulí dozvědět o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí.

Stezka začíná na parkovišti v Jiříkově Údolí. K němu se nejlépe dostanete autem nebo na kole po silnici z Nových Hradů směrem na Třeboň. Jiříkovo Údolí je vzdálené zhruba 8 km od Nových Hradů.

Nové Hrady najdete 23 km od naše ubytování v Třeboni

Rezervace ubytování Třeboňsko

Pokud se Vám naše ubytování v penzionu líbí, můžete si ho zarezervovat pomocí tohoto rezervačního formuláře. Rezervovat si ubytování můžete i telefonicky: 777 852 409 nebo e-mailem pension@rise-trebonsko.cz

Ubytování u nás najdete po celý rok za 400 - 490 Kč za noc, více informací v ceníku >>

 

Kontakty

 

Kontakty:

 

tel.: 607 548 179

 

 

e-mail: pension@rise-trebonsko.cz

www.facebook.com/penzionrise

 

 

Majitel: Petr Rozboud, tel.: 602 226 170
Provozní, fakturant: Nikola Rozboudová, tel.: 777 852 409

 

 

Kde nás najdete?

 

Adresa ubytování:

Domanín 27, 379 01 TŘEBOŇ

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout